plantmar przesuwamy granice wyobraźni

magnolia grandiflora Namnetensis

magnolia wielkokwiatowa Namnetensis

Odmiana znana jest już od ponad półtora wieku. Jej wprowadzenie do handlu w 1865 wiąże się zazwyczaj z osobą francuskiego szkółkarza Angevina Delaunay'a z Angers . W obrocie występuje wiele nazw synonimicznych: Le Nantais, Flore Pleno, Double Nantais, Nannetensis, Namnetensis. Przyjmując, że nazwa odmiany pochodzi od łacińskiej nazwy miejscowości Nantes tj. Namnetes, wydaje się, że ostatnia z wymienionych nazw jest cokolwiek bardziej uprawniona.

Podstawową cechą tej odmiany jest występowanie kwiatów o większej liczbie płatków: 12-15 niż u gatunku. Zazwyczaj na jednym egzemplarzu część kwiatów jest pojedynczych, jak też wystąpić może kilka o jeszcze większej ilości tepali.

Kwiaty duże, często ponad 20 cm średnicy, kremowobiałe o delikatnym cytrynowym zapachu ukazują się latem, od czerwca do września. Wiele źródeł zwraca uwagę na obfitsze kwitnienie odmiany, zaczynające się już w młodym wieku (po 4-5 latach).

Reszta cech nie odbiega w jakiś znaczący sposób od typowych dla tego północnoamerykańskiego gatunku. Choć w Europie zdarzają się egzemplarze o wysokości nawet i 18 m to nie należy spodziewać się w naszym klimacie roślin większych niż 5 m przy szerokości 3 m. Roczne przyrosty ok. 30-40 cm. Pokrój w zarysie stożkowaty, gęsty.

Różnie bywa określana mrozoodporność tej odmiany: od -24 C (Havlis.cz) do średnio -20 C, co świadczy bądź o dużej zmienności fenotypowej bądź o braku wiarygodnych danych.

W sezonie 2019 oferujemy ukorzenione sadzonki w dwóch rozmiarach: 40-60 cm (c 2) i 60-80 cm (c 5).

Fot. www.grandiflora.fr

Zdjęcia odmiany: