plantmar przesuwamy granice wyobraźni

betula pendula (Magical) Globe

brzoza brodawkowata

Unikalna i niepowtarzalna odmiana brzozy o karłowym pokroju i kulistej, zwartej koronie. Pochodzi od mutacji pędowej znalezionej i wyselekcjonowanej przez Colina James'a, współwłaściciela szkółki JFT Nurseries w Australii. Wprowadzona na rynek europejski przez szkółkę Kolster z Holandii pod nazwą handlową Magical Globe w 2013. Prezentowana jako nowość na targach Plantarium w Holandii w 2013. Korona zwarta, gęsto rozgałęziona, bez cięcia kulista, po 5 latach osiąga średnicę ok. 1 m. Odmiana chroniona w Europie i USA.

Oferujemy rośliny szczepione na wysokości 100-120 cm.

Zdjęcia odmiany: