plantmar przesuwamy granice wyobraźni

carpinus betulus Vandermaat

grab pospolity Vandermaat

  • wprowadzony do handlu przez szkółkę Dick van der Maat z Boskoop w Holandii
  • pochodzi od mutacji znalezionej w żywopłocie szkółki
  • liście nieregularnie biało pstre
  • można spodziewać się mniejszego tempa wzrostu niż u gatunku
  • nieznane są jak dotąd stabilność wariegacji i odporność na poparzenia słoneczne
w sezonie 2019 oferujemy dwuletnie, szczepione rośliny. Fot.: Dick van der Maat

Zdjęcia odmiany: